Notarissen Lauranne ROOMAN & An BERGHMANS, Geassocieerde notarissen te Leuven

 

Notarissen Lauranne ROOMAN & An BERGHMANS

Geassocieerde notarissen te Leuven

Notarisbarometer: +2,2% meer vastgoedtransacties in februari 2015

9 maart 2015

De vastgoedmarkt in ons land stelt het goed: de afgelopen maand waren er +2,2% meer vastgoedtransacties dan in februari 2014. Vooral in Wallonië waren er opvallend veel transacties.


Een betere kijk op de vastgoedmarkt
In de cijfers die de notarissen via de Notarisbarometer verspreiden, gaat het o.a. om de verkoop van vastgoed. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte. Hierdoor beschikken de notarissen over de meest recente gegevens inzake de Belgische vastgoedmarkt.

+2,2% meer vastgoedtransacties in februari 2015
In vergelijking met februari 2014 waren er in ons land in de afgelopen maand +2,2% meer vastgoedtransacties.
Vooral in Wallonië waren er heel wat transacties (+10,2%). In Brussel was er een stijging met +2,5%. In Vlaanderen zien we een lichte daling (-0,9%).

Context
De hypothecaire rentevoeten bleven ook in januari laag, met een vaste rente op meer dan 10 jaar van 2,76% (bron: Nationale Bank).
Het consumentenvertrouwen steeg naar -5 in februari (januari: -9). De inflatie bleef negatief: -0,6% in januari, februari zal uitkomen op -0,3%.
Het aantal faillissementen daalde in februari: -4,5% in vergelijking met februari 2014. In januari 2015 ging het om een daling met -10,4%.
 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Auteur: B.Azare

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .